Sanallaştırma
ÇÖZÜMLER & HİZMETLER

Bilişim Ağları Çözümleri

Network yani ağ, teknolojik cihazların ve özellikle bilgisayarların kablolu ya da kablosuz şekilde birbirleriyle olan bağlanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu bağlantıların verimliliği ve en iyi şekilde yapılması da yine bu konuda uzman ekipler barındıran çözüm üretebilen danışmanlık şirketlerinin olmasıyla çözüme kavuşmaktadır.
Bilişim Ağları Çözümleri
Network çözümleri, ağ işlemlerinin düşük maliyetlerle en yüksek verime hızlandırılması gibi sektörde öne geçebileceği çözümler sunulmasını kapsayan çeşitli yöntemleri kapsamaktadır. Bunlardan birkaçını şu şekilde açıklayabiliriz.
Network güvenliği çözümleri bu bilgilerin açıklarının test edileceği sistemler sayesinde güvenliği en üste seviyelere çıkararak kuruluşun önemli bir açığını ortadan kaldırarak önlenemez kayıpları minimuma indirgemektedir.
Özellikle bir kuruluş için gerek mali açıdan gerekse üretim bilgileri gibi konuların güvenliği kuruluşun ileriye dönük büyüme hedeflerinde büyük erozyonlara sebebiyet verebilir.
Ağ bağlantılarının sağlamasında öncelikle kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken hedefler belirlenir. Ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanabilecek network çözümler hayata geçirilerek en önemli hedef olan verimlilik geliştirilmeye çalışılır. Özellikle bu alanda çıkabilecek problemleri önceden tespit ederek gerçekleşmesini önlemek için gereken hesaplamalar yapılır. Bu olası durumlar bertaraf edilmek üzere gereken yazılım ve donanım siteme eklenmesi şeklinde önceden bir bütünleşik çözüm üretilir.
Özellikle network işlemlerindeki maliyeti minimuma indirmek ve bu alandaki hızı maksimum seviye ulaştırmak amaçlı yapılan çözümlerdir. Birçok farklı birimden oluşan ve dolayısıyla farklı yerlerde yerleşik bulunan birimlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin en etkili ve hızlı şekilde sağlanmasını amaçlar.
Bunun yanında birçok yerde bulunan bu farklı birimlerin tek elden merkeze bağlanması ve gerekli yönetimin sağlanması içinde büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde yönetim maliyetleri azaltılmış ve gereken hız sağlanmış olur.
Network çözümleri özellikle kuruluşların ihtiyaç duydukları gerek kurulum gerekse güvenlik hizmetlerinin kapsayan hizmetlerdir. Bu hizmetleri vermek üzere oluşturulmuş olan bilişim ve teknoloji konusunda yetkin eğitimli uzmanların gerekli incelemeleri yaparak elde ettikleri veriler ışığında gerçekleştirilmektedir.
Bu konuda en önemli sonuç işletmenin performansına, hızına olan katkıdır. Bu hız ve performans sayesinde kurumun elde ettiği karlılığın, kazanımların pozitif yönde artışının sağlanmasıdır.